Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Деканат

Декан факультету: д.е.н., професор Проноза Павло Володимирович

Освіта: у 1994 р. закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», у 1997 р. закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство», у цьому ж році  захистив дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Доцент кафедри фінансів.Трудова діяльність: – з 1994 р. по 1997 р.  – аспірантура; – з 1995 р. по 2004 р.  – заступник декана, викладач, доцент у Хар ківському державному економічному університеті; –  з 2004 р. по теперішній час  – декан фінансового факультету Харківського національного економічного університету. Науково-методична діяльність: Має досвід з керування, розробки та виконання госпдоговірними науково-дослідними роботами. Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою, про що свідчить видання більш, ніж 50 праць, серед яких є монографії та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Тел. +38(057) 702-06-68, (057) 702-18-36 Факс. +38(057) 702-07-17 Е-mailppv@hneu.edu.ua

Малишко Євгенія Олегівна

заступник декана з навчально-методичної роботи

Освіта: повна вища, Харківський національний економічний університет, 2009 р., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Діяльність: організація навчального процесу

Добрунова Людмила Едуардівна

заступник декана з навчально-виховної роботи та соціального розвитку

Освіта: повна вища, Харківський державний університет ім. О. М. Горького, 1982 р., кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства

Діяльність: організація виховного процесу, вчений секретар факультету

Фартушняк Ольга Вікторівна

 заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Освіта: повна вища, Харківський національний економічний університет, 2001 р., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу

Діяльність: організація наукової роботи на факультеті

Даниленко Тамара Григорівна

фахівець факультету

Тел. +38(057) 702-18-36 вн. 3-18 гол. корп., ауд. 208