Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Вступникам

Перелік освітніх програм (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка на факультеті фінансів і обліку:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти