Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра митної справи і фінансових послуг

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, доцент,
президент благодійної організації «Волонтери:Дорослі-Дітям»
Тищенко Вікторія Федорівна


Рік заснування кафедри – 2003 р. Кафедра митної справи здійснює підготовку студентів та є випускаючою за освітніми програмами: «Митний контроль» (магістратура) та «Митна справа» (бакалаврат) – спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

«Податковий контроль та регулювання бізнесу» (бакалаврат) – спеціальність 071 «Облік і оподаткування».


Сайт кафедри митної справи та оподаткування


Викладачі кафедри митної справи та оподаткування


Кафедра митної справи та оподаткування – це 11 викладачів – 2 доктори економічних наук, 1 професор, 7 кандидатів економічних наук, 8 доцентів – всі професіонали та знавці своєї справи, мають досвід наукової та практичної роботи. В складі кафедри практикуючі митні брокери. 


Місія кафедри – це виховання сучасної спільноти компетентних фахівців та професіоналів своєї справи – яскравих особистостей, які прагнуть своєю професійною діяльністю втілювати в життя принципи інноваційного зростання, соціальної відповідальності та стратегічного мислення.


Магістерська програма «Митний контроль» – це програма підготовки компетентних фахівців, здатних до наукової та практичної діяльності в галузі здійснення митних операцій, митного оформлення, застосування митних процедур та митного контролю в правовому полі законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.

Презентація магістерської програми «Митний контроль» 


Бакалаврська програма «Митна справа» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з митної справи – інспекторів митної служби, митних брокерів, менеджерів по роботі з митницею, митних перевізників, фахівців з митного оформлення та фахівців зовнішньоекономічної діяльності. Програма митна справа передбачає всебічне навчання у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, митної логістики та митного оподаткування.  

Презентація бакалаврської програми «Митна справа»

Освітні програми «Митний контроль» та «Митна справа» відкриті у 2018 році вперше у Харкові та є унікальними – започатковані за підтримки професіоналів-практиків митної справи, за згодою Державною фіскальної служби України у Харківській області про підготовку фахівців для митних органів, на потужній навчальній та науково-дослідній базі кафедри з податкового законодавства України.


Бакалаврська програма «Податковий контроль та регулювання бізнесу»спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з оподаткування – консультантів з податків і зборів, податкових агентів, державних податкових інспекторів, податкових ревізорів-інспекторів, економістів з податків і зборів. Програма передбачає всебічне навчання у сфері обліку і оподаткування.

Презентація бакалаврської програми «Податковий контроль та регулювання бізнесу»   


Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських освітніх програм кафедри митної справи та оподаткування:

  •  практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, спрямованість на зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків;
  •  відповідальність перед майбутніми фахівцями, партнерами та суспільством;
  •  якісна підготовка професіоналів митної справи та митного оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
  •  підтримка програм науковою школою кафедри, використання в навчальному процесі останніх наукових досліджень;
  •  використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення (віртуальна митниця на базі QDPro);
  •  можливість пройти стажування та знайти роботу в митній компанії;
  •  можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
  •  доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах).

Наукова діяльність кафедри:

Під керівництвом доктора економічних наук, професора Ю.Б.Іванова на кафедрі діє наукова школа «Наукові засади податкової політики та податкового регулювання». Кафедра тісно співпрацює з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, а також з установами різних рівнів Державної фіскальної служби України, Палатою податкових консультантів.

Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в митних та податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з питань оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.


Аспірантура та докторантура: На кафедрі ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук за ліцензованими в ХНЕУ ім. Семена Кузнеця спеціальностями: http://www.hneu.edu.ua/Postgraduate_Study За останні роки було захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.


Контактна інформація: м. Харків, пр. Науки, 9-А, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Лекційний корпус, 3 поверх, к. 33 (057)702 18 36 (3 64)

kafnalog@hneu.edu.ua