Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра фінансів


Стратегія розвитку кафедри 


Професори та викладачі кафедри 


Магістерські програми


Маг-майнор(маголего)


Майнор-мейджер 


Наукова діяльність професорів та викладачів кафедри


Досягнення студентів


Тренінги для студентів


Новини


Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції


Інформація для студентів 


Загальна інформаціяпро кафедру

Спеціальність «Фінанси та кредит» у Харківському національному економічному університеті було започатковано в 1994 р. Фінансовий факультет та кафедру фінансів, як структурні складові, було виокремлено у 1997 р. На теперішній час фінансовий факультет за кількістю студентів є найбільшим в університеті.

Місія кафедри полягає у формуванні інтелектуальної еліти країни в фінансовій сфері.Традиційні риси навчання – поєднання теоретичної фундаментальної фінансової та економічної освіти з безперервною комп’ютерною підготовкою, вивченням на високому рівні іноземних мов, набуттям практичних компетентностей. Значна увага приділяється розвитку у студентів навичок аналітичної роботи і творчого мислення. Ці завдання реалізуються шляхом розв’язання студентами на практичних заняттях не окремих задач, а комплексних ситуаційних завдань, зміст та інформаційна складова яких відповідають реальним виробничо-господарським ситуаціям підприємств, банків, страхових організацій, консалтингових компаній тощо. Все це створює передумови для успішної реалізації випускниками університету знань та вмінь в їх подальшій практичній діяльності, забезпечує мобільне входження в виробничі колективи. Організація начального процесу побудована з урахуванням Національної рамки кваліфікацій та дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, міжнародних стандартів вищої освіти ISO, TQM, рекомендацій Болонської декларації, вітчизняної економічної науки та існуючої фінансової практики з метою забезпечення ефективного і динамічного розвитку фінансово-кредитної системи України. Підготовка фахівців кафедрою фінансів здійснюється за денною і заочною формами  навчання та передбачає три кваліфікаційних рівні: бакалавр, спеціаліст і магістр. Свідоцтвом якості підготовки фінансистів кафедрою є постійно зростаючий попит на них як з боку органів державного управління, наукових і вищих навчальних закладів країни, так і з боку суб’єктів підприємництва, банків, фінансових компаній, міжнародних організацій і фірм. У широкому спектрі дисциплін, що формують сучасного високоосвіченого фахівця, провідне місце займає блок фінансово-кредитних дисциплін. Так, паралельно з вивченням дисциплін економічної теорії студенти вивчають курси «Фінанси», «Бюджетна система», «Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Інвестування», «Інтелектуальні системи обробки даних», «Фінансовий контролінг», «Фінансовий менеджмент», «Бюджетний менеджмент». Це є підґрунтям для подальшого засвоєння змісту більш специфічних і конкретних дисциплін та дає змогу підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності. Випускники університету за спеціальністю “Фінанси і кредит” задовольняють потреби фінансово-кредитної системи України, працюючи у державних органах влади, фінансових управліннях, управліннях Державної казначейської служби України, державних фінансових інспекціях, Державній фіскальній службі, Національному банку та банках України, на митниці, у відділах боротьби з економічною злочинністю, а також у фінансових відділах суб’єктів підприємництва.

  Для студентів на кафедрі:

 • створені персональні навчальні системи за фаховими дисциплінами з доступом через мережу INTERNET;
 • працюють гуртки науково-дослідної роботи студентів за такими напрямами: «Фінансовий менеджмент», «Антикризове фінансове управління та забезпечення фінансової безпеки підприємств», «Бюджетний менеджмент»;
 • регулярно проводяться студентські конференції та олімпіади;
 • організовується виробнича практика на промислових підприємствах та у фінансових установах;
 • проводяться навчальні тренінги в інформаційному середовищі сучасних комп’ютерних систем, ділові ігри та кейс-навчання;
 • працюють висококваліфіковані доценти та викладачі, які мають сертифікати оцінювача майна, користувача-методиста «Парус», «1С:Професіонал», магістра економіки та управління Університету Ліон-2 (Франція);
 • діє спільна українсько-французька програма підготовки магістрів Ліон-2 з проходженням стажування у Франції та спільна українсько-австрійська магістерська програма «Інформаційний менеджмент» Віденського університету (Австрія);
 • діє військова кафедра.

Підприємства, на яких працюють наші випускники:

 • ПАТ «САН ІнБев Україна»
 • ПАТ «Укргазвидобування»
 • ДП «ХРЗ « Протон»
 • ТОВ «Енергоконсалт»
 • КП «Жилкомсервіс»
 • СК «Нафтагазстрах»
 • ТОВ «Автотрейд-експорт»
 • ПАТКБ «Правекс-банк»
 • ПАТКБ «Приват-банк»
 • Українська виробничо-торгова компанія
 • ТОВ «Роганський м’ясокомбінат»
 • ООО «Импульспромсеть»
 • ООО «Теплохолодсервис»
 • ПСП «Исток»
 • ТОВ «ТБ «СЛОБОЖАНКА»
 • ТОВ «ТРК «Агротехсервіс плюс»
 • ООО «НПП Укрпродресурс»
 • ТОВ «Етикс»
 • ПАТ «Альфа-Банк»
 • ТОВ «Втормент-Харьків»
 • ТОВ «Глобал Білгі»
 • ЗРО «Квант»
 • ТОВ «Менпауер Україна»
 • ТОВ «АНК»
 • Банк «Ренесанс Капітал»

Контактний телефон: 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-79). 
Інженер кафедри – Сергєєва Наталія Миколаївна.

Кафедра знаходиться на 2 поверсі першого навчального корпусу (Корпус 1) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ауд. 218,  за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 9а.

Офіційний сайт кафедри: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/