Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Інформація про факультет

Знання без діла – важка ноша. Ми навчимо Вас використовувати Ваші теоретичні знання на практиці

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ І ОБЛІКУ

Рік заснування – 1994

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С.Кузнеця, Головний корпус, ауд. 208
Тел.: +38-057-702-18-36
Факс: +38-057-702-07-17

E-mail: ffdek@ukr.net, dekfin@hneu.edu.ua

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Проноза Павло Володимирович

Умови для навчання на факультеті

Для здобуття студентами професійних компетентностей на факультеті застосовується наскрізна комп’ютерна підготовка та поглиблене вивчення іноземної мови. Протягом навчання студенти проходять фахові тренінги та навчання в програмі “Віртуальний банк”, “Віртуальна біржа”, “Віртуальна митниця”, що має їм допомогти швидше адаптуватися на майбутньому місці роботи та більш ефективно проявити здобуті фахові компетентності.

В ХНЕУ ім. С.Кузнеця у всіх корпусах працює безкоштовна мережа Wi-Fi.

Центр дистанційного навчання  допомагає організувати самостійну дистанційну роботу як студентів денної, так і заочної форми навчання.

Структура факультету (кафедри):

Іменна аудиторія: Аудиторія А5 Нобелівських Лауреатів з економіки

Координатор ECTS від факультету

Малишко Євгенія Олегівна – кандидат економічних наук, доцент,

Фартушняк Ольга Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент.