Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Інформація про факультет

Знання без діла – важка ноша. Ми навчимо Вас використовувати Ваші теоретичні знання на практиці

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

Рік заснування – 1994

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а,
ХНЕУ ім. С.Кузнеця, лекційний корпус, ауд. Л-25
Тел.: +38-057-702-18-36
Факс: +38-057-702-07-17

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Проноза Павло Володимирович

Умови для навчання на факультеті

Для здобуття студентами професійних компетентностей на факультеті застосовується наскрізна комп’ютерна підготовка та поглиблене вивчення іноземної мови. Протягом навчання студенти проходять фахові тренінги та навчання в програмі “Віртуальний банк”, “Віртуальна біржа”, “Віртуальна митниця”, що має їм допомогти швидше адаптуватися на майбутньому місці роботи та більш ефективно проявити здобуті фахові компетентності.

В ХНЕУ ім. С.Кузнеця у всіх корпусах працює безкоштовна мережа Wi-Fi.

Центр дистанційного навчання  допомагає організувати самостійну дистанційну роботу як студентів денної, так і заочної форми навчання.

Основні програми факультету

Освітній ступень бакалавр на основі ПЗСО (відкриті конкурсні пропозиції) бюджет+контракт

Cпеціальність Освітньо-професійна програма
Код Назва
071 Облік і оподаткування Податковий контроль та регулювання бізнесу
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
IT-фінанси
Банківська справа
Митна справа

Освітній ступень бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст»  

Cпеціальність Освітньо-професійна програма
Код Назва
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
Банківська справа
Митна справа

  Освітній ступень «магістр»

Cпеціальність Освітньо-професійна програма
Код Назва
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
IT-фінанси
Банківська справа
Митний контроль

Кафедри факультету

Структура фінансового факультету (кафедри):

Іменна аудиторія: Аудиторія А5 Нобелівських Лауреатів з економіки

Координатор ECTS від факультету

Малишко Євгенія Олегівна – кандидат економічних наук, викладач.