Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 20/24

по факультету Фінансів і обліку

від 29.01.2024 р.

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол № 3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1

Оголосити конкурс на заміщення вакантних місць на денній формі здобуття вищої освіти

на 2 курсі спеціальності 071 Облік і оподаткування – 1 місце

на 2 курсі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 1 місце

на 1 курсі спеціальності 071 Облік і оподаткування – 1 місце

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб повинні особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

До заяви додаються за наявністю документи, які:

посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету щодо постанови 1224 «Порядок переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб»;

підтверджують участь здобувача вищої освіти в науковій роботі та громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *