Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Академічна стипендія

Шановні здобувачі денної форми здобуття вищої освіти факультету!

Вашій увазі пропонуємо рейтингові списки для нарахування академічної стипендії за результатами навчання у 1 семестрі 2023-2024 н.р.

Відсоток стипендіатів було встановлено на рівні 39,5 % на кожному курсі та спеціальності.

Сформовані рейтингові списки стипендіатів можна бачити нижче:

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 рік навчання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 20/24

по факультету Фінансів і обліку

від 29.01.2024 р.

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол № 3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1

Оголосити конкурс на заміщення вакантних місць на денній формі здобуття вищої освіти

на 2 курсі спеціальності 071 Облік і оподаткування – 1 місце

на 2 курсі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 1 місце

на 1 курсі спеціальності 071 Облік і оподаткування – 1 місце

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб повинні особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

До заяви додаються за наявністю документи, які:

посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету щодо постанови 1224 «Порядок переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб»;

підтверджують участь здобувача вищої освіти в науковій роботі та громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Шановні здобувачі вищої освіти факультету фінансів і обліку, які навчаються за державним замовленням і мають пільги при нарахуванні соціальної стипендії. Відповідно Постанови КМУ № 1045 від 28.12.2016 р. (зі змінами), та Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються у ХНЕУ ім. С.Кузнеця:

1. Студенти, які вже отримували соціальну стипендію в першому семестрі 2023-2024 н.р.   повинні принести до деканату або Надіслати Новою поштою КУР’ЄРОМ на адресу університету (пр. Науки, 9-А, ауд. 208 гл.к.), на ім’я: Фартушняк Ольги Вікторівни тел. отримувача: 0502909433 (важливо: оплата за рахунок відправника) заяву про призначення стипендії відповідно до зразка, який наводиться нижче. Період нарахування виплат у заяві:  з 01.02.2024 р. по 30.06.2024 р.
До заяви необхідно також надати у 2-х екземплярах:

копію паспорта з двох сторін (паспорт має бути не прострочений),

копію картки платника податків (ІНН),

витяг з реєстру територіальної громади,

копію свідоцтва про народження,

довідку про підтвердження статусу для завірення,

 копію студентського квитка.

Всі паспорти повинні бути ДІЙСНІ на дату подачі заяви та пакету документів. Якщо є довідка ВПО, то вона повинна бути оформлена на ДІЙСНИЙ паспорт!

Звернути увагу на правильність написання категорії до якої ви належите (див. Додаток).

Студенти, які не нададуть заяву та пакет документів до зазначеного часу (до 12.01.2024 р.) , отримувати соціальну стипендію не будуть.

2. Студенти, які претендують на соціальну стипендію ВПЕРШЕ повинні принести до деканату факультету фінансів і обліку або Надіслати Новою поштою КУР’ЄРОМ на адресу університету (пр. Науки, 9-А, ауд. 208 гл.к.), на ім’я: Фартушняк Ольга Вікторівна тел. отримувача: 0502909433  (важливо: оплата за рахунок відправника) заяву про призначення стипендії відповідно до зразка, який наводиться нижче. Період нарахування виплат у заяві: з 01.02.2024 р. по 30.06.2024 р.
До заяви необхідно також надати у 3-х екземплярах:

копію паспорта з двох сторін (паспорт має бути не прострочений),

копію картки платника податків (ІНН),

витяг з реєстру територіальної громади,

копію свідоцтва про народження,

довідку про підтвердження статусу для завірення,

копію студентського квитка,

1 -ну картонну папку – скорошивач3-и файли. 

Звернути увагу на правильність написання категорії до якої Ви належите (дивись Додаток)

Студенти, які не нададуть заяву та пакет документів до зазначеного часу (до 12.01.2024 р.),  отримувати соціальну стипендію не будуть.

Всі паспорти повинні бути ДІЙСНІ на дату подачі заяви та пакету документів. Якщо є довідка ВПО, то вона повинна бути оформлена на ДІЙСНИЙ паспорт!

Шановні студенти!

Сьогодні відбулись вибори голови Молодіжної організації нашого факультету

Більшістю голосів обрана студентка 3 курсу гр.6.02.072.080.21.1 КАРПЕНКО АЛІНА.

Поздоровляємо Аліну, бажаємо їй плідної праці у справі розбудови роботи Молодіжної організації факультету!