Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Графік ліквідації академічної заборгованості!

Шановні викладачі та студенти! Надаємо Вам розклад першого перескладання літньої екзаменаційної сесії на факультеті фінансів і обліку! Залікові дисципліни перескладаються відповідно графіку навчального процесу у період 20.06.22-25.06.22 року.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12/22

по факультету Фінансів і обліку

від 01.06.2022 р.

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол №3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1.

Оголосити конкурс на заміщення одного вакантного місця на 3 курсі спеціальності 072 Фінанси і кредит, для навчання за державним замовленням денної форми здобуття вищої освіти. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу повинні особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

До заяви додаються за наявністью:

  • документи, які посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету.
  • документи на підтвердження участі студента в науковій роботі та громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).

Соціальна стипендія!

Шановні студенти факультету фінансів і обліку, які навчаються за державним замовленням і мають пільги при нарахуванні соціальної стипендії. Відповідно Постановам КМУ №1050 , №1047 , №1046 , та Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються у ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

1. Ті котрі вже отримували у другому семестрі 2021-2022 н.р. соціальну стипендію  повинні принести до деканату або Надіслати Новою поштою КУР’ЄРОМ на адресу університету (пр. Науки, 9-А, ауд. 208 гл.к.), на імя: Малишко Є.О. , тел. отримувача: 050652059 (важливо: оплата за рахунок відправника) або надіслати скан копії документів на почту деканата ffdek@ukr.net але обовязково перед відправленням звязатись з Малишко Є.О. Заяву-подовження-виплат про призначення стипендії з 01.07.2022р. відповідно зразка до 15.06.2022 року. Всім необхідно також надати у 3-х екземплярах копію документів про підтвердження статусу (пільг) для завірення, у 3-х екземплярах копію студентського квитка, копію паспорту, фото ЄДокументу з Дії, копію ідентифікайного коду, копію свідоцтва про народження та 3 файли. Звернути увагу на правильність написання категорії до якої ви належите (див. Додаток). Важливо Період нарахування виплат у заяві: бакалавр (01.07.2022р. по 31.01.2023р.); магістри (01.07.2022р. по 31.12.2022р).

2. Ті які притендують на соціальну стипендію вперше повинні принести до деканату факультету або Надіслати Новою поштою КУР’ЄРОМ на адресу університету (пр. Науки, 9-А, ауд. 208 гл.к.), на імя: Малишко Є.О. , тел. отримувача: 0506520595 (важливо: оплата за рахунок відправника) або надіслати скан копії документів на почту деканата ffdek@ukr.net але обовязково перед відправленням звязатись з Малишко Є.О.весь пакет документів відповідно Постанові КМУ №1045 та  Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються у ХНЕУ ім. С.Кузнеця у 3-х екземплярах копії документів: 1)паспорт та фото ЄДокументу з Дії, 2)ідентифікаційний код, 3)свідоцтво про народження, 4)студентський квиток, 5)документ, що підтверджує вашу соціальну категорію та картонну папку  скорошивач та 3 файли до деканату факультету до 15.06.2022 року. Звернути увагу на правильність написання категорії до якої Ви належите (дивись Додаток 1) Приклад заявиЗаява-перше-звернення. Студенти, які не нададуть заяву та пакет документів до зазначеного часу на соціальну стипендію за перший семестр 2022-2023 н.р. отримувати не будуть. Важливо Період нарахування виплат у заяві: бакалавр (01.07.2022р. по 31.01.2023р.); магістри (01.07.2022р. по 31.12.2022р.)

Облік поточної успішності здобувачів вищої освіти за 2 семестр 2021-2022 н.р.!

Інструкція для заповнення відомостей поточної  успішності з залікових та екзаменаційних дисциплін.

Всю інформацію для заповнення відомостей необхідно вносити  в лист «Оцінки».

Викладач повинен перевірити та довнести загальну інформацію про навчальну дисципліну: 1) Дисципліна – повна назва дисципліни (як у розкладі занять);

2) Предметна комісія – викладач, що веде лекційні заняття (для екзаменів голова предметної екзаменаційної комісії) та члени предметної екзаменаційної комісії (для екзаменів) / викладачі, що ведуть практичні заняття (для заліків);

3) Дата – вказується дата заповнення відомості відповідно до розкладу занять та графіку навчального процесу;

4)Форма семестрового контролю – обрати відповідну форму у відомості з переліку (залік, екзамен);

5)Кількість годин – вказати загальну кількість годин навчальної дисципліни (згідно технологічної карти);

6) Викладач проставляє оцінки, які отримали здобувачі вищої освіти за час навчання у другому семестрі за поточну успішність у колонку «ПІДСУМКОВИЙ БАЛ». Для заліку виставляється підсумкова оцінка, для екзаменів – поточний накопичений бал;

7) Після заповнення загальних даних про дисципліну та балів здобувачів вищої освіти, необхідно зберегти відомість з даними;

8) Підписати збережиний файл за академічною групою своїм КЕП (відповідно до інструкції).

До 28.05.2022 необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО відправити підписану відомість на електронну пошту деканату факультету ffdek@ukr.net.   Якщо виникають питання, можна звертатися до заступника декана факультету Чернишова Володимира Васильовича за телефоном 0662468515

Зразки відомостей:

1 курс

1 курс – дисципліна технологічного спрямування

2 курс

2 курс-майнор або ВМ

3 курс

3 курс – майнор або ВМ

МАГ-МАЙНОР