Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Новини факультету

Новини, оголошення та події:

Облік поточної успішності здобувачів вищої освіти за 2 семестр 2021-2022 н.р.!

Інструкція для заповнення відомостей поточної  успішності з залікових та екзаменаційних дисциплін.

Всю інформацію для заповнення відомостей необхідно вносити  в лист «Оцінки».

Викладач повинен перевірити та довнести загальну інформацію про навчальну дисципліну: 1) Дисципліна – повна назва дисципліни (як у розкладі занять);

2) Предметна комісія – викладач, що веде лекційні заняття (для екзаменів голова предметної екзаменаційної комісії) та члени предметної екзаменаційної комісії (для екзаменів) / викладачі, що ведуть практичні заняття (для заліків);

3) Дата – вказується дата заповнення відомості відповідно до розкладу занять та графіку навчального процесу;

4)Форма семестрового контролю – обрати відповідну форму у відомості з переліку (залік, екзамен);

5)Кількість годин – вказати загальну кількість годин навчальної дисципліни (згідно технологічної карти);

6) Викладач проставляє оцінки, які отримали здобувачі вищої освіти за час навчання у другому семестрі за поточну успішність у колонку «ПІДСУМКОВИЙ БАЛ». Для заліку виставляється підсумкова оцінка, для екзаменів – поточний накопичений бал;

7) Після заповнення загальних даних про дисципліну та балів здобувачів вищої освіти, необхідно зберегти відомість з даними;

8) Підписати збережиний файл за академічною групою своїм КЕП (відповідно до інструкції).

До 28.05.2022 необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО відправити підписану відомість на електронну пошту деканату факультету ffdek@ukr.net.   Якщо виникають питання, можна звертатися до заступника декана факультету Чернишова Володимира Васильовича за телефоном 0662468515

Зразки відомостей:

1 курс

1 курс – дисципліна технологічного спрямування

2 курс

2 курс-майнор або ВМ

3 курс

3 курс – майнор або ВМ

МАГ-МАЙНОР

Графік ліквідації академічної заборгованості!

Шановні викладачі та студенти! Надаємо Вам розклад другого перескладання зимової екзаменаційної сесії на факультеті фінансів і обліку!

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 11/22

по факультету Фінансів і обліку

від 28.01.2022 р.

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол № 3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1

Оголосити конкурс на заміщення одного вакантного місця на

денній формі здобуття вищої освіти 1 року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу повинні особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

До заяви додаються за наявністью:

  • документи, які посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету;
  • документи на підтвердження участі студента в науковій роботі та громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 10/22

по факультету Фінансів і обліку

від 28.01.2022 р.

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол № 3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1

Оголосити конкурс на заміщення двох вакантних місць на

денній формі здобуття вищої освіти 1 року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу повинні особисто надати до деканату заяву на ім’я ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

До заяви додаються за наявністью:

  • документи, які посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету;
  • документи на підтвердження участі студента в науковій роботі та громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).